Name: dvn.png.

DVN

Dansk Vand- & Naturcenter

Nyheder Juli 2019
2019 M07 02
Til vandværksfolk, kontaktpersoner hos Vandråd og andre interesserede
DVN orienterer om:
1. MUDP-ansøgning om at redde kildepladser og vandværker mod lukning.
2. Informationer og tilbud
Kontakt med DVN’s nyen salgskonsulent Lisbeth.
Tilbud til vandværker og vandråd m.fl.
Name: DVN tree.png.
1. MUDP-ansøgning sammen med Teknologisk Institut og GEUS
– Projektet drejer sig om at indføre varslingssystemer samt Behovsstyret Indsatsplaner – som et fornuftigt alternativ eller supplement til BNBO og de traditionelle indsatsplaner. Projektet drejer sig især om at redde eksisterende boringer og kildepladser samt gendanne rent grundvand ved hjælp af planter & bakterier.
En lavteknologisk løsning - bedst beskrevet som et ”komprimeret skovrejsningsanlæg”.
- alt sammen for at ”vende den negative udvikling” til en mere ”positiv tænkning”
- bevare de lokale forbrugerejede vandværker
- indføre nye måder at samarbejde og ”rydde op på” frem for at ”flygte” fra udfordringerne.
Skal vores generation blot bruge alt det rene vand og overlade problemerne til kommende generationer?
Kan vi redde eller sikre vores lokale kildeplads på en ny måde – mere klimavenlig og bæredygtig?
Mange vandværker har allerede store udfordringer med at holde grænseværdien for nitrat og pesticider eller rester af nedbrydningsprodukter fra pesticider. Seks vandværker indgår i ansøgningen. Det er kun en brøkdel af de mange vandværker i Danmark, som enten har eller kan få udfordringer i fremtiden med belastet grundvand og drikkevand. Det skyldes ”fejl” fra fortiden – ofte kaldet for ”fortidens synder” – ved overforbrug af gødning eller stoffer i landbruget, i haver og huse m.fl. Oftest stoffer som i dag er forbudte. Man vidste ikke bedre, og ingen har kendt konsekvenserne.
Udviklingen i de seneste år har derfor vist, at når vandværkerne analyserer for flere ”forbudte stoffer” - findes disse ofte – og ingen kan med 100 pct. vide sig helt sikker mere – næsten uanset hvor der indvindes. Næste analyse ventes altid med spænding.
Vandværkerne kan derfor heller ikke være sikker på bedre vand ved blot at flytte kildepladsen eller blive tilsluttet et andet vandværk – og en sådan planlægning tager lang tid og koster mange penge.
Konsekvenserne er ofte, at mindre vandværker lukker. Det er ikke en udvikling de forbrugerejede vandværker ønsker. Derfor er det på tide, at der udvikles og gøres noget, før det er for sent.
Derfor har DVN, sammen med Teknologisk Institut og GEUS, valgt at søge om tilskud til at undersøge de tekniske og biologiske mulighederne for at fastholde nitrat- & pesticidbelastede boringer/kildepladser gennem nye metoder. Naturlige og bæredygtige lavteknologiske metoder.
Afværgepumpning på en ny måde med gendannelse af rent grundvand er mere bæredygtigt og klimavenligt, frem for centralisering. Hertil kommer flere fordele både om økonomi og de mere ”bløde værdier” – lokalsamfundet, bedre forsyningssikkerhed, mindre risiko for store uheld – fx i en fremtid med evt. hærværk m.m.
De 6 vandværker, med forskellige udfordringer, som indgår i projektet, synes alle, at det er vigtigt at fastholde kildepladsen frem for at overlade problemerne til kommende generationer.
Tænkes tanken til ende kan flytning af kildepladser jo ikke blive ved – noget andet og nyt må der gøres.
..flere detaljer kommer i næste nyhedsbrev inden sommerferien!
Name: DVN IT-pic.JPG.
2. Vandværker : DVN- tilbud og informationer.
Vores nye salgskonsulent Lisbeth G Hansen kontakter, hen over sommeren, udvalgte vandværker og Vandråd
Det sker ved kombination af mails og telefon. I fremtiden vil vi også gerne tilbyde mere bæredygtige møder via fx SKYPE.
Lisbeth og vores fagteams vil fx gerne fortælle om de nye muligheder for bedre brug af vandværkets mange analyser, kombineret med en moderne hjemmeside. En nem måde at overholde lovgivningen på og samtidig selv få et godt overblik.
Lad os gennemgå jeres analyser – på en ny måde - og evt. finde ”fejl” i data, manglende vandbehandling eller tegn på begyndende belastning af jeres grundvand med uønskede stoffer. Her bruger vi IT-systemet mitdrikkevand.dk version 2.0, som også vil blive forbedret med en række spændende funktioner i forbindelse med MUDP-projektet.
Samtidig kan vi udarbejde en anmeldelse af jeres drikkevand til jeres hjemmeside.

Andre emner kan være:
Kurser på og om eget vandværk - i Teknik & Hygiejne - med kursusbevis (evt.
som genopfriskningskursus, da der er sket meget nyt de sidste par år) eller
sammensæt selv de tekniske emner, du mener er relevant for dig/jer.
Behovsstyret Indsatsplan – en ny måde at sikre rent drikkevand på gennem
varsling, afværgeteknik og gendannelse af rent grundvand
Tilstandsrapport med handlingsplan – evt. udbygget med udbudsmateriale. Lad
os se på jeres ønsker og planer. Måske kan vi bidrage og gøre planen bedre.
Ny hjemmeside – læs mere på dvn.dk
IT-service og rådgivning: antivirus, undgå misbrug af din mail, overvågning af
udstyr, sikkerhedsopdateringer til computere, backup af lokale data og i skyen,
krypteret mail, krypteret arkiv, sikker hjemmeside.

Andet? – du bestemmer!

Vandråd:
Hvis du er med i jeres lokale samarbejde i Vandrådet, kontaktudvalget eller andre grupper
af vandværker i et lokalt samarbejde?
• DVN tilbyder at deltage i et møde / Temaaften.
• DVN fortæller om mulighederne for at ”redde kildepladser” på en ny måde (MUDP-projekter), herunder Behovsstyret Indsatsplaner som kan være et godt alternativ eller supplement til de traditionelle BNBO/Indsatsplaner. Vi tager udgangspunkt i de faktiske forhold og muligheder – der tages også højde for de ”stoffer” som hidtil er anvendt i jeres grundvandsdannende opland. Derfor kalder vi den alternative metode for en mere målrettet og en ”hel” plan.

Hvis du synes om vores forslag, er du velkommen til at kontakte DVN.
Send gerne denne mail videre til andre, som du/I samarbejder med i jeres lokalområde eller vandråd.
DVN deltager gerne i en Temaaften - fx om ovennævnte emner - evt. sammen med SDV om samarbejder mellem Vandråd.
Vi opfordrer alle vandværksfolk, landmænd m.fl. til at tilmelde sig nyhedbrev på sitet vandguiden.dk
Name: Vandguiden.JPG.
Name: DVN tree.png.
Nyheder Juli 2019
2019 M07 02
1. MUDP-ansøgning om at redde kildepladser og vandværker mod lukning. (...)
- DVN - Dansk Vand- & Naturcenter
Nyheder
2019 M03 17
- DVN - Dansk Vand- & Naturcenter