Name: dvn.png.

DVN

Dansk Vand- & Naturcenter

Nyheder
2019 M03 17

Nyt IT-koncept til vandværker

I januar og februar har vi haft travlt med at udvikle et samlet IT-koncept, så bl.a. medlemmerne i SDV kan overholde de nye regler om persondata, kryptering m.m.
  • at vandværket skal have en hjemmeside - og den overholder persondataloven
  • at hjemmesiden informerer om drikkevandskvaliteten og en række andre oplysninger ifølge drikkevandsbekendtgørelsen
  • vi informerer om drikkevandet via en anmeldelse af drikkekvandet plus direkte opslag for detaljer og forklaringer om drikkevandet. Vi bruger opslag til mitdrikkevand.dk, dermed undgår vandværket også de ikke så brugervenlige analyserapporter i pdf, som ofte er i strid med persondataloven.
  • at vandværket har en nem mulighed for at kunne sende personfølsomme oplysninger via krypteret mails - og selv har fuld styr på egne mails.
  • at vandværkets persondata tilbydes et nyt e-arkiv, i mitdrikkekvand.dk under eget login (uden mulighed for deling) – og dermed en sikker måde at gemme personfølsomme oplysninger på.
Syddjurs Vandråd har godkendt den afleverede opgave, og vi er klar til at sende tilbud ud til medlemmerne. Samtidig tilbyder vi en gennemgang af historiske analyser på både drikkevand og råvand, for evt. at opdage umiddelbare tegn på fejl i vandbehandling og boringernes tilstand samt forslag til handling.
Se et eksempel på en basis site - ebdrupvand.dk – som kun lige indholder de oplysninger, som er nødvendige iht. drikkevandsbekendtgørelsen. Se flere eksempler på hjemmsider på dvn.dk.
Vi arbejder på flere forbedringer, bl.a. ”blog indlæg” og en nem vejledning til forbrugerne om mitdrikkevand.dk – kommer på senere.
2. VIDENSDELING & SKOLEPROJEKTPå vandværksmessen i Års, vil leverandører til vandværker og interesserede vandværksfolk få information om projektet VIDENSDELING & VANDVÆRKET I SKOLE – og mulighed for at få en snak med bl.a. medlemmer af SDV om de to projekter.
Senere vil alle andre vandråd og vandværker få invitationer til de to projekter.Ideen skal styrke den decentrale vandforsyning gennem en moderne og spændende ny måde at dele viden på.
”Ingen har alle svarene på vandværkernes udfordringer – men sammen kan vi med vidensdeling udrette meget mere” – er grundideen med planen.
Sammen skal vi udvikle og afprøve nye metoder, få større indflydelse samt stille rimelige krav om rettigheder til vandværkerne, ”klæde hinanden fagligt på og hente støtte hos hinanden” gennem eksempler, som kan læses på den nye version af Vandguiden.dkSynes du om dette og målene med initiativet, kan du støtte projektet ved at deltage.
3. Udvikling af Behovsstyret Indsatsplaner, bl.a. sammen med SDV - mere helhedsorienterede og bæredygtige planer.DVN arbejder på flere vandværker med projekt Behovsstyret Indsatsplaner – som er vandværkets supplement til kommunens indsatsplan.
Vi er bl.a. i gang med at skaffe rent drikkevand hos Tirstrup Vandværk og tilsvarende projekt har skaffet rent vand til forbrugerne hos Ebdrup Vandværk. Tirstrup har meddelt kommunen, at de ikke ønsker at flytte kildeplads, men vil ”kæmpe for at genskabe rent drikkevand fra nuværende kildeplads og gennem et nyt og mere bæredygtigt projekt om genskabelse af rent grundvand”.
Mange svære spørgsmål! - Vi forsøger at besvare flere ret så svære spørgsmål eks:
Hvad gør vandværker i en fremtid, hvor kommunens indsatsplan ikke ”slår til”? Et realistisk eksempel er, at et vandværk har flyttet kildeplads eller gennemført kommunens indsatsplan og følgelig investeret mange penge i erstatninger for eks. udvidet sprøjtefrie zoner.
Hvis der så alligevel senere opstår kvalitetsproblemer med uønskede stoffer fra ”fortidens synder”, punktkilder, tidligere sprøjtning med de nu forbudte stoffer.
Hvad er så vandværkets eller kommunens plan? Er der udtænkt en plan B?Kan vi blive ved med at flytte boringer og kildepladser?Bore dybere?Kan de nuværende BNBO/indsatsplaner betyde at flere vandværker lukker?Er det hvad vandværksfolk ønsker i Danmark?
Er der ikke god grund til at stoppe lidt op og tænke sig om? – udtænke nye metoder.Vi har ikke alle svarende - endnu - men vi arbejder på, at beskrive mulighederne og hvad der bør udvikles af nye metoder.Det vil SDV og DVN gerne have din støtte til.
Støt derfor punkt 2 – når du får invitationen om VIDENSDELING eller send os en mail og del med andre.
4. DVN har fået ny hjemmeside i svift.net – systemet.
Vi har mange gode tilbud. Besøg hjemmesiden og læs fx mere om vores nye IT-tilbud.DVN Sjælland, Peter Toft og hans IT-team er klar til at hjælpe dig – eksempelvis med at flytte hjemmesider så du får samme indhold, blot på en mere moderne og brugervenlig platform.Vi har to fagspor, som betyder, at en hjemmeside og IT-service fra DVN også betyder service med hensyn til svar på spørgsmål om vandteknik, fx handlingsplan for lokal løsning af problemer med de”uønskede stoffer”. De to fagspor gør, at vi kan give dit vandværk et stærkt tilbud.
DVN deltager gerne i en Temaaften - fx om ovennævnte emner - evt. sammen med SDV om samarbejder mellem Vandråd.
Name: DVN tree.png.
Nyheder Juli 2019
2019 M07 02
1. MUDP-ansøgning om at redde kildepladser og vandværker mod lukning. (...)
- DVN - Dansk Vand- & Naturcenter
Nyheder
2019 M03 17
- DVN - Dansk Vand- & Naturcenter